Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2023-12-01 00:05:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2007 00687, 20070215
Registreringsnr. og datoVR 2007 03199, 20070830
Reg. procedure slut20110804
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverI-NVESTOR INTERNATIONAL A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, DK
FuldmægtigAdvokatfirma Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, DK
IndsigerVP SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, DK
Ref. nr.108990
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstINVESTORPORTALEN
Klasse (Nice)36, 42
Klasse (Vienna)26.04.09: Several quadrilaterals juxtaposed, joined or intersecting
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket er udført i blåt med mørkegrå tekst.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.
42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

Publicering (4)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 20, 2018Udslettet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 49, 2011Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende, DK 37, 2007Offentliggørelse af registrering 
Varemærke Ugeliste, DK 07, 2007Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (7)
DatoTitel
20090811Overdragelse (15 KB) 
20090811Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20070912Meddelelse om foreløbig registrering (5 KB) 
20070912Registerudskrift Registrering VM (VT2) (22 KB) 
20070629Brev til ansøger om relative hindringer (10 KB) 
20070215Varemærke ansøgning (91 KB) 
20070215Bekræftelse på modtagelse - varemærke (5 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20071009Indsigelse - VaremærkeVP SECURITIES A/SRegistrering ophæves delvis
20111125Indsigelsesafgørelse ej anket (5 KB) 
20111125Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110804Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20110804Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20110804Registrering begrænses - indsigelse (21 KB) 
20110429Foreløbig vurdering - indsigelse (23 KB) 
20110429Foreløbig vurdering - følgebrev med frist (5 KB) 
20110429Foreløbig vurdering - følgebrev (5 KB) 
20110208Notat (5 KB) 
20110203Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110203Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110110Argumentationer indsigelse (11 KB) 
20101110Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20101110Skriftveksling - VA-indsigelse (11 KB) 
20090324Tilførsel (20 KB) 
20081114Udgående brev - VA-Indsigelse (7 KB) 
20071115Forelægge indsigelsen for indehaver (5 KB) 
20071015Orientering til indeh om inds - VA-Indsigelse (11 KB) 
20071015Notits - VA-indsigelse (10 KB) 
20071009Indsigelse mod varemærkeregistrering (146 KB) 

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20180507KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2820Advokatfirma Lund Elmer Sandager
2017091220180228FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-2820Advokatfirma Lund Elmer Sandager
20170912KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2350Advokatfirma Lund Elmer Sandager
2017030820170830FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Advokatfirma Lund Elmer Sandager
20070221BetalingJa2350I-NVESTOR INTERNATIONAL ApS
2007021520070315FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350I-NVESTOR INTERNATIONAL ApS