Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-25 00:05:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2008 02901, 20080724
Registreringsnr. og dato
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverEgmont Tidskrifter AB, S-205 07 Malmö, SE
FuldmægtigAWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 København K
Indsiger
Ref. nr.DK-39000575
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstKING OF DENMARK
Klasse (Nice)09, 16, 35
Klasse (Vienna)
StatusHenlagt ansøgning
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Videnskabelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til landmåling, eftersyn, vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til indspilning, optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, grammofonplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater.
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler og lim til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer.
35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 14, 2009Afslået eller tilbagetaget ansøgning 
Varemærke Ugeliste, DK 30, 2008Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (5)
DatoTitel
20090120Afslagsbrev §14 (6 KB) 
20090112Ansøger argumenterer (38 KB) 
20090104Erindring om svar - varemærke (5 KB) 
20080904Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (6 KB) 
20080724Varemærke ansøgning (62 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2008072520080925FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Awapatent A/S
20080724BetalingJa2350Awapatent A/S