Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-12-02 00:05:53
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2008 04065, 20081014
Registreringsnr. og datoVR 2008 04593, 20081219
Reg. procedure slut20091014
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverHOMELIFE A/S, Elleparken 95, 8520 Lystrup, DK
FuldmægtigPatrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C
IndsigerCreative Brands C.V., Wagenstraat 4
NL-2512 AX Den Haag, NL
Ref. nr.V10629DK00
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstHOLY MOLY
Klasse (Nice)14, 35
Klasse (Vienna)09.09.05: High-heeled shoes
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.
35: Detailhandel med smykker, læderimitationer, paraplyer, parasoller og spadserestokke.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 05, 2011Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende, DK 02, 2009Offentliggørelse af registrering 
Ugeliste Danske Varemærker, DK 42, 2008Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (10)
DatoTitel
20110120Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20090629Fuldmagt (17 KB) 
20090629Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20090114Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20090114Registerudskrift Registrering VM (VT2) (57 KB) 
20081219Brev til ansøger om registrering (5 KB) 
20081219Registrering uanset søgerapport (9 KB) 
20081216Brev til ansøger om relative hindringer (13 KB) 
20081014Tilførsel (532 KB) 
20081014Varemærke ansøgning (36 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20090316Indsigelse - VaremærkeCreative Brands C.V.Registrering ophæves delvis
20111109Sagen returneres (71 KB) 
20110120Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110120Inds er afsl efter anke/retssag - VA-Indsigelse (6 KB) 
20110113Forespørgsel (14 KB) 
20101117Diverse (18 KB) 
20100629Kendelse (1,597 KB) 
20100222Udtalelse til Ankenævnet - VA-Indsigelse (5 KB) 
20100212Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag (2,370 KB) 
20091214Anke til Pat.Ankenævnet (288 KB) 
20091127Notat (5 KB) 
20091016Forespørgsel (16 KB) 
20091014Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20091014Registrering begrænses - indsigelse (111 KB) 
20091014Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20090810Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20090810Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20090716Argumentationer indsigelse (59 KB) 
20090527Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20090527Skriftveksling - VA-indsigelse (11 KB) 
20090507Argumentationer indsigelse (114 KB) 
20090320Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (5 KB) 
20090320Orientering til indeh om inds - VA-Indsigelse (11 KB) 
20090316Indsigelse mod varemærkeregistrering (128 KB) 

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20190909KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2820Patrade A/S
2019011520190619FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-2820Patrade A/S
20190115KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2350Patrade A/S
2018070520181219FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Patrade A/S
20081014BetalingJa2950HOMELIFE A/S
2008101420081215FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2950HOMELIFE A/S