Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2008 04112, 20081017
Registreringsnr. og datoVR 2009 02515, 20090824
Reg. procedure slut20091109
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverSolartronic v/Bo Høje Christensen, Faurskovvej 18, 8370 Hadsten
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
Mærketeksthulrumsvarme
Klasse (Nice)09, 11
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, signalering, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
11: Apparater til belysning, dampdannelse, kogning, køling, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 36, 2009Offentliggørelse af registrering 
Ugeliste Danske Varemærker, DK 42, 2008Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (9)
DatoTitel
20190919girokort retur (12 KB) 
20190918Girokort retur (74 KB) 
20091116Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20090909Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20090909Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) 
20090618Afslagsbrev §13 (8 KB) 
20090409Erindring om svar - varemærke (5 KB) 
20081209Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (11 KB) 
20081017Varemærke ansøgning (36 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20200428KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2640Solartronic v/Bo Høje Christensen
2019091020200224FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-2640Solartronic v/Bo Høje Christensen
20190910KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2200Solartronic v/Bo Høje Christensen
2019022620190826FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2200Solartronic v/Bo Høje Christensen
2008102020090105FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Solartronic v/Bo Høje Christensen
20081017BetalingJa2350Solartronic v/Bo Høje Christensen