Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2008 04243, 20081028
Registreringsnr. og datoVR 2009 03241, 20091102
Reg. procedure slut20100118
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverStrong Productions A/S, Bispevej 29, 2400 København NV, DK
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstHospitalet
Klasse (Nice)16, 38, 41
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
16: Magasiner, tidsskrifter, aviser, tryksager, fotografier, grafiske fremstillinger og afbildninger, kataloger, nyhedsbreve, pjecer, plakater, postkort, tegninger.
38: Computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder, telekommunikationsvirksomhed, broadcastvirksomhed, fjernsynsudsendelser uanset distributions- og finansieringsmetode, tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler (telekommunikation), elektronisk post, radioudsendelser, tilvejebringelse af brugeradgang til internetportal med beskrivelse og visning af tv-udsendelser, samt udveksling af information og billeder.
41: Underholdningsvirksomhed, herunder entertainmentvirksomhed; sportsarrangementer, kulturelle arrangementer, fjernsynsunderholdning, organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning), tilvejebringelse af online publikationer og spiltjenester, publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, udgivelse af tekster - undtagen reklametekster, forlagsvirksomhed, fotografering, fotografisk reportage, digital billedbehandling, nyhedsformidling, produktion af shows, film, video-film, radio- og fjernsynsprogrammer og organisering af sportskonkurrencer.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 46, 2009Offentliggørelse af registrering 
Ugeliste Danske Varemærker, DK 44, 2008Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (11)
DatoTitel
20160517Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20160513Tilførsel 
20100125Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20091118Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) 
20091118Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20090818Afslagsbrev §13 (9 KB) 
20090606Erindring om svar - varemærke (5 KB) 
20090206Bilag - udskrifter (31 KB) 
20090206Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (20 KB) 
20081028Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 
20081028Varemærke ansøgning (46 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20200702KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS3360Strong Productions A/S
2019111920200504FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-3360Strong Productions A/S
20191119KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2800Strong Productions A/S
2019050720191104FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2800Strong Productions A/S
20081229BetalingJa2350Strix Television A/S
2008102820090105FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Strix Television A/S