Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-12-02 00:05:53
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2008 04787, 20090109
Registreringsnr. og datoVR 2009 00711, 20090303
Reg. procedure slut20100614
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverPRO TEAM ELECTRIC ApS, Rørager 12, 2670 Greve, DK
Fuldmægtig
IndsigerCoogi Partners LLC, 120 Windsor Gate
Lake Success
New York 11020, US
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstC coogi.dk
Klasse (Nice)09, 41, 42
Klasse (Vienna)27.05.21: One letter
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket er udført i blåt, hvidt og grå.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
09: Software til beregning af optimale indkøbsløsninger.
41: Sportsarrangementer.
42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder udvikling af software til beregning af optimale indkøbsløsninger.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 41, 2010Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende, DK 11, 2009Offentliggørelse af registrering 
Ugeliste Danske Varemærker, DK 50, 2008Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (14)
DatoTitel
20101001Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20090318Registerudskrift Registrering VM (VT2) (37 KB) 
20090318Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20090303Brev til ansøger om registrering (9 KB) 
20090303Indgående brev (12 KB) 
20090302Bilag - udskrifter (84 KB) 
20090302Brev om varefortegnelse & relative hindringer (17 KB) 
20090227Notat (5 KB) 
20090225Indgående brev (16 KB) 
20090109Afbildninger (154 KB) 
20090106Brev til ansøger om mangler ved ansøgning (6 KB) 
20081217Notat (4 KB) 
20081212Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 
20081212Varemærke ansøgning (291 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20090518Indsigelse - VaremærkeCoogi Partners LLCRegistrering ophæves delvis
20101001Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20101001Indsigelsesafgørelse ej anket (5 KB) 
20100614Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20100614Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20100614Registrering begrænses - indsigelse (46 KB) 
20100212Foreløbig vurdering - følgebrev (5 KB) 
20100212Foreløbig vurdering - følgebrev med frist (5 KB) 
20100212Foreløbig vurdering - indsigelse (45 KB) 
20091118Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20091118Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20091105Erindring - VA-Indsigelse (5 KB) 
20090817Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20090817Forelægge indsigelsen for indehaver (11 KB) 
20090807Argumentationer indsigelse (59 KB) 
20090609Notits - VA-indsigelse (11 KB) 
20090609Brev til indsiger før forelæggelse (5 KB) 
20090518Indsigelse mod varemærkeregistrering (463 KB) 

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20191119KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2820PRO TEAM ELECTRIC ApS
2019032520190903FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-2820PRO TEAM ELECTRIC ApS
20190325KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2350PRO TEAM ELECTRIC ApS
2018090520190304FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350PRO TEAM ELECTRIC ApS
20081219BetalingJa2350PRO TEAM ELECTRIC ApS
2008121220090212FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350PRO TEAM ELECTRIC ApS