Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2023-02-02 00:05:14
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2009 00214, 20090122
Registreringsnr. og datoVR 2010 00184, 20100121
Reg. procedure slut20120312
Fornyet til20300121
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverNETS DANID A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, DK,
Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K, DK
FuldmægtigPlesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, DK
IndsigerASSEMBLE A/S, Valeursvej 12, 2900 Hellerup, DK,
IDNET Payment Limited, Pavillon House, 31
Fitzwilliam Square
Dublin 2, IE
Ref. nr.G1242XX00
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstNemID
Klasse (Nice)09, 42
Klasse (Vienna)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater.
42: Industriel analyse og forskning.

Publicering (4)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 39, 2012Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende, DK 16, 2012Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende, DK 05, 2010Offentliggørelse af registrering 
Ugeliste Danske Varemærker, DK 04, 2009Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (21)
DatoTitel
20230103Meddelelse om tilførsel (771 KB) 
20221229Tilførsel (136 KB) 
20221229Tilførsel (112 KB) 
20200102Meddelelse om tilførsel (764 KB) 
20191120Tilførsel (372 KB) 
20191024Meddelelse om tilførsel (761 KB) 
20191023Tilførsel (345 KB) 
20120404Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20120404Tilførsel (453 KB) 
20100203Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20100203Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) 
20100121Brev til ansøger om registrering (6 KB) 
20100118Registrering uanset søgerapport (38 KB) 
20100104Erindring om svar - varemærke (5 KB) 
20090916Udgående brev - Varemærke (8 KB) 
20090916Notat (5 KB) 
20090904Brev til ansøger om argumentationer (8 KB) 
20090630Ny overvejelse ønskes (272 KB) 
20090320Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (12 KB) 
20090123Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 
20090122Varemærke ansøgning (62 KB) 

Indsigelser (2)
DatoTypeInteressentStatus 
20100225Indsigelse - VaremærkeASSEMBLE A/SRegistrering ophæves delvis
20120917Inds er afsl efter anke/retssag - VA-Indsigelse (6 KB) 
20120917Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20120613Ankeafgørelse fra Pat.Ankenævnet (2,195 KB) 
20120531Ankeafgørelse fra Pat.Ankenævnet (2,195 KB) 
20120316Dagsorden til møde i Ankenævnet (69 KB) 
20120312Ankeafgørelse fra Pat.Ankenævnet (2,193 KB) 
20111108Udtalelse til Ankenævnet - VA-Indsigelse (14 KB) 
20111025Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag (99 KB) 
20110922Udtalelse til Ankenævnet - VA-Indsigelse (5 KB) 
20110922Udtalelse til Ankenævnet - VA-Indsigelse (24 KB) 
20110902Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag (929 KB) 
20110623Udgående brev - VA-Indsigelse (5 KB) 
20110617Anke til Pat.Ankenævnet (84 KB) 
20110415Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20110415Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20110415Registrering begrænses - indsigelse (72 KB) 
20110321Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110321Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110316Diverse (4 KB) 
20110315Argumentationer indsigelse (107 KB) 
20110310Skriftveksling - VA-indsigelse (6 KB) 
20110310Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110302Argumentationer indsigelse (418 KB) 
20110210Notat (5 KB) 
20110120Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110120Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20101214Argumentationer indsigelse (343 KB) 
20101014Skriftveksling - VA-indsigelse (7 KB) 
20101014Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20101011Argumentationer indsigelse 
20101001Udgående brev - VA-Indsigelse (3 KB) 
20100923Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20100922Notat (5 KB) 
20100920Diverse (609 KB) 
20100625Notat (5 KB) 
20100625Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20100625Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (5 KB) 
20100426Brev til indsiger før forelæggelse (13 KB) 
20100426Notits - VA-indsigelse (6 KB) 
20100325Følgebrev til gebyropkrævning - vm-indsigelse (5 KB) 
20100321Diverse (15 KB) 
20100314Forespørgsel (13 KB) 
20100225Indsigelse mod varemærkeregistrering (3,807 KB) 
20150721Administrativ ophævelse - VaremærkeIDNET Payment LimitedAfsluttet uden afgørelse
20151021Brev om tilbagetagelse af anmodning (5 KB) 
20151021Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20151014Diverse (289 KB) 
20150918Udgående brev - VA-ophævelse (6 KB) 
20150913Argumentationer adm.oph (356 KB) 
20150814Brev til anmoder før forelæggelse - VA-oph (5 KB) 
20150814Notits - VA-ophævelse (6 KB) 
20150721Anmodning om administrativ ophævelse - varemærke (660 KB) 

Økonomi (4)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20191023BetalingJa2200Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
2019072320200121FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2200Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
20090205BetalingJa2350Bech-Bruun Advokatfirma
2009012320090323FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Bech-Bruun Advokatfirma