Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-21 00:05:15
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2009 00517, 20090222
Registreringsnr. og datoVR 2010 00525, 20100226
Reg. procedure slut20100510
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverSlugvision v/Ole Tidemann, Mosevang 7, 3540 Lynge
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.2009-02-22 OT
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
Mærketekst1Fence
Klasse (Nice)07, 09, 44
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), elektriske sakse, klippemaskiner samt klippemaskiner til dyr til brug i forbindelse med direkte eller indirekte bekæmpelse af skadedyr, herunder sneglebekæmpelse samt tilbehør til alt forannævnte (ikke indeholdt i andre klasser).
09: :Videnskabelige, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering og kontrol, apparater og instru-menter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede.
44: Veterinærvirksomhed, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, samt virksomhed til oplysning og rådgivning om sneglebekæmpelse og anden skadedyrsbekæmpelse.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 10, 2010Offentliggørelse af registrering 
Varemærke Ugeliste, DK 08, 2009Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (8)
DatoTitel
20100517Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20100310Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) 
20100310Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20091216Afslagsbrev §13 (8 KB) 
20090926Erindring om svar - varemærke (5 KB) 
20090526Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (10 KB) 
20090223Notat (4 KB) 
20090222Varemærke ansøgning (45 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20201104KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS3360Slugvision v/Ole Tidemann
2020031720200826FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-3360Slugvision v/Ole Tidemann
20200317KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2800Slugvision v/Ole Tidemann
2019082720200226FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2800Slugvision v/Ole Tidemann
2009022320090423FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Slugvision v/Ole Tidemann
20090222BetalingJa2350Slugvision v/Ole Tidemann