Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2023-11-30 00:05:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2009 00589, 20090226
Registreringsnr. og datoVR 2009 01289, 20090504
Reg. procedure slut20120214
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverORANGO ApS, Nymøllevej 10, 4690 Haslev, DK
FuldmægtigJesper Stilling Müller Hansen, Kometvej 30 A, 4700 Næstved, DK
IndsigerOrange Personal Communications Services Ltd., St. James Court, Great Park Road
Almondsbury Park
Bradley Stoke, Bristol, GB
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstOrango
Klasse (Nice)35, 42
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
35: Reklamevirksomhed, herunder grafisk reklamevirksomhed og digital reklamevirksomhed samt udvikling af reklametryksager, heriblandt, logoer, visitkort, brochure, flyers o.lign; reklamemæssig kampagnevirksomhed, udvikling af reklamekampagner, marketingskampagner, markedsanalyser, herunder segmentering.
42: Designvirksomhed i form af udvikling af tryksager, heriblandt logoer, visitkort, brochure, flyers o.lign.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 02, 2014Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende, DK 20, 2009Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (23)
DatoTitel
20190603Girokort retur (104 KB) 
20181129girokort retur (5 KB) 
20181116Girokort retur (103 KB) 
20140117Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20140115Notat (5 KB) 
20140115Brev kommet retur (39 KB) 
20140109Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20140109Tilførsel 
20090520Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20090520Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) 
20090504Brev til ansøger om registrering (5 KB) 
20090428Notat (5 KB) 
20090428Notat (5 KB) 
20090428Brev om varefortegnelse & relative hindringer (15 KB) 
20090428Bilag - udskrifter (224 KB) 
20090422Erindring om svar (14 KB) 
20090325Notat (5 KB) 
20090318Ansøger argumenterer (9 KB) 
20090312Oplysning om varefortegnelse (9 KB) 
20090311Udgående brev - Varemærke (5 KB) 
20090310Forespørgsel (9 KB) 
20090226Varemærke ansøgning (37 KB) 
20090226Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20090720Indsigelse - VaremærkeOrange Personal Communications Services Ltd.Registrering ophæves delvis
20120514Indsigelsesafgørelse ej anket (6 KB) 
20120514Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20120214Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20120214Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20120214Registrering begrænses - indsigelse (15 KB) 
20110929Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110929Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110727Brev kommet retur (214 KB) 
20110727Notat (4 KB) 
20110722Brev kommet retur (177 KB) 
20110722Notat (5 KB) 
20110715Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110715Skriftveksling - VA-indsigelse (11 KB) 
20110629Argumentationer indsigelse (108 KB) 
20110124Brev om bero - VA-Indsigelse (5 KB) 
20110124Notits - VA-indsigelse (11 KB) 
20110107Fristanmodning indsigelser (4 KB) 
20100708Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20100708Brev om bero - VA-Indsigelse (5 KB) 
20100629Fristanmodning indsigelser (4 KB) 
20100113Brev om bero - VA-Indsigelse (5 KB) 
20100113Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20091201Fristanmodning indsigelser 
20091002Forelægge indsigelsen for indehaver (11 KB) 
20091002Mangelbrev til indsiger (7 KB) 
20090720Indsigelse mod varemærkeregistrering (270 KB) 

Økonomi (8)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20200117KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2820Jesper Stilling Müller Hansen
2019052120191104FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-2820Jesper Stilling Müller Hansen
20190521KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2350Jesper Stilling Müller Hansen
2018110620190506FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Jesper Stilling Müller Hansen
20090430BetalingJa600Jesper Stilling Müller Hansen
2009042820090512FakturaJaAnsøgningsgebyr, klassegebyr-600Jesper Stilling Müller Hansen
20090311BetalingJa2350Jesper Stilling Müller Hansen
2009022620090427FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Jesper Stilling Müller Hansen