Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-21 00:05:15
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2009 01060, 20090406
Registreringsnr. og datoVR 2010 00547, 20100304
Reg. procedure slut20100517
Fornyet til20300304
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverJPC-HOLDING ApS, Rodelundvej 2, 8653 Them, DK
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstEasy Weigh System
Klasse (Nice)09, 16
Klasse (Vienna)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater.
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, foto-grafier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 11, 2010Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (11)
DatoTitel
20190919Udgående brev - Varemærke (218 KB) 
20190918Diverse (61 KB) 
20190918Udgående brev - Varemærke (51 KB) 
20190916Diverse (47 KB) 
20100524Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20100317Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20100317Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) 
20091210Afslagsbrev §13 (9 KB) 
20091002Erindring om svar - varemærke (5 KB) 
20090602Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (11 KB) 
20090406Varemærke ansøgning (44 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (4)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20190918BetalingJa2200JPC-HOLDING ApS
2019091020200304FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2200JPC-HOLDING ApS
20090406BetalingJa2350JPC-HOLDING ApS
2009040620090608FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350JPC-HOLDING ApS