Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-25 00:05:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2009 01511, 20090513
Registreringsnr. og datoVR 2009 01671, 20090615
Reg. procedure slut20100202
Fornyet til20290615
Prioritetsnr. og datoSE 2008/10543, 20081117
Ansøger/indehaverJTI Snus AB, Box 24155
S-104 51 Stockholm, SE
FuldmægtigChas. Hude A/S, Langebrogade 3B, 1411 København K
IndsigerSwedish Match North Europe AB, S-118 85 Stockholm, SE
Ref. nr.T001179DK01 EB/LHJ
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstSWEDISH QUALITY
Klasse (Nice)34
Klasse (Vienna)26.13.25: Other geometrical figures, indefinable designs
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
34: Tobak, forarbejdet eller uforarbejdet, rygetobak, pibetobak, håndrullet tobak, skråtobak; cigaretter, cigarer og cigarillos; artikler til rygning solgt seperat eller kombineret med tobak, ingen af disse til medicinske eller helbredende formål; snus; artikler til rygere (ikke indeholdt i andre klasser); cigaretpapir; mundstykker til cigaretter samt tændstikker.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 26, 2009Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Prioritetsland og nr.SE 2008/10543
Dato20081117
Udstillingsprioritet
Varefortegnelse
Korrespondance
Ingen korrespondance er fundet

Korrespondance (3)
DatoTitel
20090701Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20090701Registerudskrift Registrering VM (VT2) (54 KB) 
20090513Varemærke ansøgning (81 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20090901Indsigelse - VaremærkeSwedish Match North Europe ABRegistrering opretholdes
20100607Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20100607Indsigelsesafgørelse ej anket (5 KB) 
20100202Indsigelsesafgørelse - følgebrev (5 KB) 
20100202Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20100202Registrering opretholdes - indsigelse (54 KB) 
20091113Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20091113Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20091105Argumentationer indsigelse (47 KB) 
20090907Notits - VA-indsigelse (45 KB) 
20090907Forelægge indsigelsen for indehaver (47 KB) 
20090901Indsigelse mod varemærkeregistrering (117 KB) 

Økonomi (4)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20190107BetalingJa2350Chas. Hude A/S
2018121820190617FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Chas. Hude A/S
20090513BetalingJa2350Chas. Hude A/S
2009051320090713FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Chas. Hude A/S