Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-19 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2009 03783, 20091217
Registreringsnr. og dato
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverREFLECTOR HR & ORGANISATION, Mikkelborg Alle 122, 2970 Hørsholm, DK
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstHR Potentialevurdering
Klasse (Nice)35
Klasse (Vienna)
StatusHenlagt ansøgning
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
35: Analyseværktøj til vurdering af vækst og udviklingspotentiale i en virksomhed/organsation pa bag-grund af Human Resource relaterede parametre. Består af fem analyser: Kompetenceanalyse, ledelses-analyse, kapacitetsanalyse, nøgletalsanalyse og medarbejdertilfredshedsanalyse, som samles i en "potentialevurdering" af virksomheden/organisationen. Selve potentialevurderingen består dels af en skriftlig rapport og dels en numerisk score med en skala fra 1-5. Skalaen definerer graden af potentiale. Med potentialevurderingen kan interne og eksterne interessenter få en indikation på virksomhedens vækst og udviklingspotentiale samt hvilke indsatser som er relevante at iværksætte for at opnå yderligere vækst og udvikling.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Særtidende over §13 afslag , 2012§13 afslag 
Dansk Varemærketidende, DK 14, 2011Afslået eller tilbagetaget ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (7)
DatoTitel
20110110Afslagsbrev §13 (8 KB) 
20101016Erindring om svar - varemærke (5 KB) 
20100616Brev til ansøger om argumentationer (6 KB) 
20100524Dokumentation for indarbejdelse (1,655 KB) 
20100128Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (9 KB) 
20091217Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 
20091217Varemærke ansøgning (35 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20091230BetalingJa2350REFLECTOR HR & ORGANISATION
2009121720100217FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350REFLECTOR HR & ORGANISATION