Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-11-29 00:05:05
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2010 00051, 20100108
Registreringsnr. og datoVR 2010 01617, 20100625
Reg. procedure slut20111209
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverFlemming Jørgensen, Boholtvej 15, 5874 Hesselager, DK
FuldmægtigFlemming Jørgensen, Boholtvej 15, 5874 Hesselager, DK
IndsigerSabmiller International B.V., Schouwburgplein 30-34
NL-3012 CL Rotterdam, NL
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
Mærketekstappletizer
Klasse (Nice)31
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 12, 2012Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende, DK 27, 2010Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (5)
DatoTitel
20100707Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20100707Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) 
20100217Notat (4 KB) 
20100211Brev til ansøger om relative hindringer (12 KB) 
20100108Varemærke ansøgning (48 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20100903Indsigelse - VaremærkeSabmiller International B.V.Registrering ophæves delvis
20120309Indsigelsesafgørelse ej anket (5 KB) 
20120309Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20111209Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20111209Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20111209Registrering begrænses - indsigelse (164 KB) 
20110512Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110512Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110328Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110328Erindring - VA-Indsigelse (5 KB) 
20110103Skriftveksling - VA-indsigelse (11 KB) 
20110103Notat (5 KB) 
20110103Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20101222Brev til indsiger før forelæggelse (10 KB) 
20101222Notits - VA-indsigelse (11 KB) 
20101112Argumentationer indsigelse (1,406 KB) 
20100913Notits - VA-indsigelse (11 KB) 
20100913Brev til indsiger før forelæggelse (5 KB) 
20100903Indsigelse mod varemærkeregistrering (45 KB) 

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20210304KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2400Flemming Jørgensen
2020071520210104FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-2400Flemming Jørgensen
20200715KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2000Flemming Jørgensen
2020010720200625FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2000Flemming Jørgensen
20100108BetalingJa2350Flemming Jørgensen
2010010820100308FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Flemming Jørgensen