Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-12-01 00:05:31
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2010 00264, 20100124
Registreringsnr. og datoVR 2010 01284, 20100531
Reg. procedure slut20130826
Fornyet til20300531
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverASSEMBLE A/S, Valeursvej 12, 2900 Hellerup, DK
Fuldmægtig
IndsigerNETS DANID A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, DK,
ID Software LLC, 3819 Towne Crossing Boulevard, Suite 222
US-75150-6123 Mesqulte, Texas, US
Ref. nr.
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstnemID
Klasse (Nice)09, 38, 42
Klasse (Vienna)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket er udført i blåt, gult og gråt.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
09: Optiske apparater og instrumenter samt apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere og databehandlingsudstyr.
38: Telekommunikationsvirksomhed.
42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 34, 2017Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende, DK 23, 2010Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (8)
DatoTitel
20170816Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20170726ændring af fuldmægtig (14 KB) 
20100609Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20100609Registerudskrift Registrering VM (VT2) (24 KB) 
20100531Brev til ansøger om registrering (5 KB) 
20100502Registrering uanset søgerapport (30 KB) 
20100318Brev til ansøger om relative hindringer (12 KB) 
20100124Varemærke ansøgning (323 KB) 

Indsigelser (2)
DatoTypeInteressentStatus 
20100809Indsigelse - VaremærkeNETS DANID A/SRegistrering ophæves delvis
20131126Indsigelsesafgørelse ej anket (6 KB) 
20131126Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20130826Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20130826Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20130823Registrering begrænses - indsigelse (65 KB) 
20130419Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20130419Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20130412Argumentationer indsigelse (43 KB) 
20130211Skriftveksling - VA-indsigelse (6 KB) 
20130211Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20130115Argumentationer indsigelse (989 KB) 
20130109Diverse (4 KB) 
20121212Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20121212Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20121114Argumentationer indsigelse (449 KB) 
20120914Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20120914Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20120423Udgående brev - VA-Indsigelse (5 KB) 
20120423Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20120314Forespørgsel (105 KB) 
20110215Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110208Brev om bero - VA-Indsigelse (8 KB) 
20110208Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110110Argumentationer indsigelse (743 KB) 
20110103Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110103Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (5 KB) 
20101221Erindring - VA-Indsigelse (5 KB) 
20101011Notat (5 KB) 
20101011Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (5 KB) 
20101011Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20100817Forelægge indsigelsen for indehaver (10 KB) 
20100817Notits - VA-indsigelse (10 KB) 
20100809Indsigelse mod varemærkeregistrering (384 KB) 
20100809Indsigelse - VaremærkeID Software LLCAfsluttet uden afgørelse
20111007Udgående brev - VA-Indsigelse (5 KB) 
20111007Udgående brev - VA-Indsigelse (5 KB) 
20110916Vedr. tilbagetagelse (230 KB) 
20110913Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110913Brev om tilbagetagelse til indehaver (5 KB) 
20110830Indsigelsen tilbagetages (186 KB) 
20110218Indgående brev (1,508 KB) 
20110218Udgående brev - VA-Indsigelse (5 KB) 
20110215Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110215Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20110207Argumentationer indsigelse (47 KB) 
20110121Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (5 KB) 
20110121Notat (5 KB) 
20110121Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20101124Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20101124Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20101019Argumentationer indsigelse (1,272 KB) 
20100819Brev til indsiger før forelæggelse (10 KB) 
20100819Notits - VA-indsigelse (11 KB) 
20100809Indsigelse mod varemærkeregistrering (113 KB) 

Økonomi (4)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20200311BetalingJa2800ASSEMBLE A/S
2019120320200602FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2800ASSEMBLE A/S
2010012520100325FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350ASSEMBLE A/S
20100124BetalingJa2350ASSEMBLE A/S