Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-07-05 00:05:16
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2010 00696, 20100304
Registreringsnr. og datoVR 2010 01242, 20100526
Reg. procedure slut20100809
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverSVANELYKKEC TEAMET ApS, Skovvejen 62
Jordrup Skov, 6640 Lunderskov, DK
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.70239797
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstSVANELYKKE GRUPPEN
Klasse (Nice)09, 16, 35, 41, 44
Klasse (Vienna)03.07.06: Ducks, geese, swans
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, CD, DVD, elektroniske bøger, lydbøger, computerspil i form af edb-programmer; lydfiler i form af musikfiler, nemlig MP3 filer med musik, kombination af musik og tale samt tale på subliminalt niveau.
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, bøger, postkort, plakater, englekort (spådomskort), mandalakort (spådomskort) samt visualiseringskort (spådomskort) af papir eller pap, herunder kort med bekræftelser (spådomskort); mandalakort (kort med mandalamønstre til at farvelægge) af papir eller pap.
35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig administration i forbindelse med Multi-Level Marketing (MLM), nemlig administration af abonnementer og medlemskaber; detail- og engroshandel, herunder også online, med lydfiler i form af musikfiler, nemlig MP3 filer med musik, kombination af musik og tale samt tale på subliminalt; detailhandel med krystaller.
41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder coaching, foredrag, kurser og workshops, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; alternativ sundhedsbehandling, nemlig healing, clairvoyance, kontakt med afdøde, lysterapi, NLP (neurolingvistisk programmering), meditation, yoga, åndelig helbredelse, Feng Shui, tankens kraft, holoterapi (åndedrætsteknik), kontakt med den åndelige verden ved hjælp af clairvoyance, guider og engle, meditativ guidning tilbage til tidligere liv, guidning i "loven om tiltrækning" (herefter vil man, hvis man tænker negativt opleve negative ting, tænker man positivt oplever man positive ting); alternativ sundhedsbehandling gennem irisanalyser og personlig udvikling, hvor man udvikler sig og får mere livsglæde og opnår sine mål og ønsker; sundheds- og skønhedspleje i form af kostvejledning og livsstilsvejledning.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 23, 2010Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (13)
DatoTitel
20201116Udgående brev - Varemærke (35 KB) 
20200629Girokort retur (42 KB) 
20100816Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20100609Registerudskrift Registrering VM (VT2) (60 KB) 
20100609Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20100526Brev til ansøger om registrering (5 KB) 
20100517Accept af varefortegnelse (8 KB) 
20100510Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (12 KB) 
20100426Ny varefortegnelse (251 KB) 
20100420Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (16 KB) 
20100311Diverse (230 KB) 
20100309Notat (5 KB) 
20100304Varemærke ansøgning (187 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (8)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20210201KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS4800SVANELYKKEC TEAMET ApS
2020061620201126FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-4800SVANELYKKEC TEAMET ApS
20200616KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV4000SVANELYKKE GRUPPEN ApS
2019120320200526FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-4000SVANELYKKE GRUPPEN ApS
2010030520100505FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-3550SVANELYKKE GRUPPEN ApS
20100305KreditnotaJaMANUEL ANNULLERING2350SVANELYKKE GRUPPEN ApS
20100304BetalingJa3550SVANELYKKE GRUPPEN ApS
2010030420100504FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350SVANELYKKE GRUPPEN ApS