Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-07-01 00:06:19
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2010 01284, 20100423
Registreringsnr. og dato
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverDIN ISENKRÆMMER A.M.B.A., Vinkelvej 4, 4500 Nykøbing Sj, DK
FuldmægtigDAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, DK
Indsiger
Ref. nr.180-058401-MIH-CCH
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstDin Isenkræmmer
Klasse (Nice)06, 08, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 35
Klasse (Vienna)
StatusTilbagetaget ansøgning
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm.
08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner.
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.
21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser.
24: Vævede stoffer og tekstilvarer , ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper.
28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.
35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 16, 2011Afslået eller tilbagetaget ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (10)
DatoTitel
20110428Udgående brev - Varemærke (5 KB) 
20110407Bekræftelse på tilbagetagelse (3 KB) 
20110405Ansøgningen tilbagetaget (15 KB) 
20101206Brev til ansøger om argumentationer (7 KB) 
20101104Dokumentation for brug (14,753 KB) 
20100813Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (13 KB) 
20100702Diverse (32 KB) 
20100426Notat (4 KB) 
20100423Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 
20100423Varemærke ansøgning (88 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20100614BetalingJa7150DAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB
2010042320100623FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-7150DAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB