Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-07-01 00:06:19
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2010 02159, 20100708
Registreringsnr. og datoVR 2010 02302, 20100907
Reg. procedure slut20101122
Fornyet til20300907
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverMEDICOLINE ApS, Værkstedsvej 24B, 4600 Køge, DK
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstMEDICOLINE
Klasse (Nice)03, 05, 10, 20, 21, 25, 44
Klasse (Vienna)26.11.12: Curved lines or bands (except A 26.11.13)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket er udført i farver.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; rengøringsmidler, herunder til instrumenter, overflader, udstyr og opvaskemaskiner; kosmetiske præparater, herunder bl.a. i form af cremer, masker og olier; vaskeservietter til personlig hygiejne.
05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; tilbehør til øjenoperation i form af væsker og gel til medicinske formål; desinficeringsmidler til hygiejniske formål, herunder til instrumenter, overflader, udstyr og opvaskemaskiner; medicinske smøremidler til brug ved brug af endoskoper; medicinsk gel til brug i røntgen og ultralydsbehandlinger.
10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer; kunstige linser til grå stær operationer; varmetæpper til medicinsk brug til diverse legemsdele til operationsstuer; operationsartikler til brug ved operationer; tilbehør til øjenoperation i form af instrumenter og injektorer til medicinske formål; medicinske biopsi testkits til analyse af mavesår; medicinske testkits til blod i afføringen; digitale termometre til medicinsk brug; øjenbeskytter og tandbeskytter til medicinsk brug ved laseroperationer; røntgenmarkører til medicinske analyser af tarmsystemet; anæstesiapparater såsom Iltsensorer, pulsmåler, iltmåler apparater, kuvøser og nervestimulatorer; medicinske ligge- og siddeunderlag til forebyggelse af ligge- og siddesår; dele til medicinske apparater og instrumenter i form af silicone/iltslanger til KOL/rygerlungerapparater.
20: Plombe (klipps) af plast til brug for forsegling i sterilcentraler.
21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; nedsækningskar (beholder) til desinficerings- og rengøringsmidler; beholdere til desinficerings- og rengøringsmidler; stativer til ophængning (opbevaring) af diverse beholdere med desinficerings- og rengøringsmidler; børster specielt udformet til rengøring i sterilcentraler.
25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 38, 2010Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (17)
DatoTitel
20101129Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20100922Registerudskrift Registrering VM (VT2) (30 KB) 
20100922Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20100907Brev til ansøger om registrering (12 KB) 
20100903Udgående brev - Varemærke (26 KB) 
20100902Indgående brev (5 KB) 
20100831Notat (6 KB) 
20100831Udgående brev - Varemærke (33 KB) 
20100831Indgående brev (4 KB) 
20100825Udgående brev - Varemærke (13 KB) 
20100823Indgående brev (216 KB) 
20100817Udgående brev - Varemærke (17 KB) 
20100806Oplysning om varefortegnelse (10 KB) 
20100806Notat (5 KB) 
20100803Brev om varefortegnelse & relative hindringer (21 KB) 
20100714Udgående brev - Varemærke (5 KB) 
20100708Varemærke ansøgning (317 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (8)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20200831BetalingJa5200MEDICOLINE ApS
2020031020200907FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-5200MEDICOLINE ApS
2010090320101103FakturaJaAnsøgningsgebyr, klassegebyr-600MEDICOLINE ApS
20100902BetalingJa600MEDICOLINE ApS
20100715JaTilbagebetalt-600MEDICOLINE ApS
20100709BetalingJaSkal tilbagebetales600MEDICOLINE ApS
20100708BetalingJa4150MEDICOLINE ApS
2010070820100908FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-4150MEDICOLINE ApS