Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-05-26 00:05:27
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2010 03224, 20101027
Registreringsnr. og datoVR 2011 00518, 20110221
Reg. procedure slut20130904
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverBerlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1112 København K, DK
FuldmægtigChas. Hude A/S, Langebrogade 1, 2., B2, 1411 København K
IndsigerA/S POLITIKEN HOLDING, Rådhuspladsen 37, 1550 København V, DK
Ref. nr.T005113DK01 EB/PIH
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstPOLITIKO
Klasse (Nice)09, 16, 35, 38, 42
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; optiske og magnetiske databærere, CD-rom (hukommelseskredsløb); computer hardware og software; elektroniske opslagsværker (ikke downloadable) og elektroniske publikationer (ikke downloadable) distribueret online eller via multimedianetværk.
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner.
35: Annonce og reklamevirksomhed, herunder salgsfremmende foranstaltninger for andre, PR-virksomhed og marketing; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; tilvejebringelse af forretningsoplysninger; alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet; professionel rådgivning vedrørende annonce- og reklamevirksomhed.
38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder også i forbindelse med Internettet; elektronisk post; information om telekommunikation; telefonservice (oplysning om vejret, klokken, telefonnumre osv.); udlejning af telekommunikationsudstyr; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer; tilvejebringelse af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet; udlejning af adgangstid til computerdatabaser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser.
42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computer software; udlejning af computere og computerprogrammer; design af internet-sider, overvågning, administration, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser, såsom rådgivning vedrørende computer hardware og software.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 10, 2011Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (10)
DatoTitel
20110513Notat (5 KB) 
20110421Erindring om svar - varemærke (5 KB) 
20110309Registerudskrift Registrering VM (VT2) (16 KB) 
20110309Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20110221Brev til ansøger om registrering (5 KB) 
20110216Accept af varefortegnelse (8 KB) 
20110110Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (13 KB) 
20101215Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20101215Tilførsel (91 KB) 
20101027Varemærke ansøgning (100 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20110506Indsigelse - VaremærkeA/S POLITIKEN HOLDINGRegistrering ophæves delvis
20131211Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20131211Inds er afsl efter anke/retssag - VA-Indsigelse (6 KB) 
20131209Diverse (300 KB) 
20131128Argumentationer indsigelse (285 KB) 
20130918Diverse (412 KB) 
20130322Udtalelse til Ankenævnet - VA-Indsigelse (764 KB) 
20121126Udgående brev - VA-Indsigelse (5 KB) 
20121121Kopi af sagsakter (17 KB) 
20120918Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20120918Registrering begrænses - indsigelse (19 KB) 
20120918Indsigelsesafgørelse - følgebrev (6 KB) 
20120910Udgående brev - VA-Indsigelse (5 KB) 
20120910Udgående brev - VA-Indsigelse (6 KB) 
20120910Indgående brev (5 KB) 
20120907Diverse (2,636 KB) 
20120229Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20120229Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20120210Argumentationer indsigelse 
20111222Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20111222Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20111130Argumentationer indsigelse 
20110930Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110930Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20110912Argumentationer indsigelse 
20110718Udgående brev - VA-Indsigelse (5 KB) 
20110712Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20110712Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20110708Argumentationer indsigelse 
20110511Notits - VA-indsigelse (7 KB) 
20110511Brev til indsiger før forelæggelse (10 KB) 
20110506Indsigelse mod varemærkeregistrering (768 KB) 

Økonomi (10)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20211108KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS4800CHAS. HUDE A/S
2021030920210823FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-4800CHAS. HUDE A/S
20210309KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV4000Chas. Hude A/S
2020082620210222FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-4000Chas. Hude A/S
2011022120110426FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-3550Chas. Hude A/S
20110221KreditnotaJaMANUEL ANNULLERING4150Chas. Hude A/S
20110221JaTilbagebetalt + ny faktura-4150Chas. Hude A/S
20101027BetalingJa4150Chas. Hude A/S
20101027BetalingJa3550Chas. Hude A/S
2010102720110103FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-4150Chas. Hude A/S