Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-05-26 00:05:27
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2010 03517, 20101125
Registreringsnr. og datoVR 2011 01571, 20110701
Reg. procedure slut20121203
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverBRÄUNER A/S, Birkmosevej 20F, 6950 Ringkøbing, DK
FuldmægtigOTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Dalgasgade 25, 8. , 7400 Herning
IndsigerBode Chemie GmbH, Melanchthonstrasse 27
D-22525 Hamburg, DE
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstBaktalon
Klasse (Nice)05
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 37, 2014Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 12, 2013Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende, DK 28, 2011Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (10)
DatoTitel
20181030Afslagsbrev om tilførsel (73 KB) 
20180316Brev om tilførsel med frist (70 KB) 
20180216Tilførsel (815 KB) 
20140909Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20140908Tilførsel (298 KB) 
20110713Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20110713Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) 
20110209Brev til ansøger om relative hindringer (13 KB) 
20101125Varemærke ansøgning (28 KB) 
20101125Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20110913Indsigelse - VaremærkeBode Chemie GmbHRegistrering ophæves delvis
20130311Indsigelsesafgørelse ej anket (6 KB) 
20130311Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20121203Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20121203Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (7 KB) 
20121203Registrering begrænses - indsigelse (15 KB) 
20120830Foreløbig vurdering - indsigelse (17 KB) 
20120830Foreløbig vurdering - følgebrev med frist (5 KB) 
20120830Foreløbig vurdering - følgebrev (5 KB) 
20120316Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20120316Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20120314Argumentationer indsigelse (100 KB) 
20120214Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20120214Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20120210Argumentationer indsigelse (3 KB) 
20111214Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20111214Skriftveksling - VA-indsigelse (11 KB) 
20111208Argumentationer indsigelse (162 KB) 
20111130Fristanmodning indsigelser (119 KB) 
20110930Notits - VA-indsigelse (11 KB) 
20110930Brev til indsiger før forelæggelse (5 KB) 

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20220303KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2400OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB
2021072020220103FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-2400OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB
20210720KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2000OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB
2021010620210701FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2000OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB
20110125BetalingJa2350BRÄUNER A/S
2010112520110125FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350BRÄUNER A/S