Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-12-01 00:05:31
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2011 00392, 20110208
Registreringsnr. og datoVR 2011 01677, 20110711
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverNEW SHOES CONCEPTS ApS, Høgdalvej 7, 8600 Silkeborg, DK
Fuldmægtig
IndsigerMarc O'Polo International GmbH, Hofgartenstr. 1
D-83071 Stephanskirchen

, DE
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstCampus
Klasse (Nice)25
Klasse (Vienna)27.03.03: Letters or numerals representing an animal or a part of an animal's body
StatusUdslettet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
25: Ridestøvler.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 47, 2012Udslettet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 48, 2011Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende, DK 30, 2011Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (8)
DatoTitel
20111114Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20110727Registerudskrift Registrering VM (VT2) (30 KB) 
20110727Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20110711Brev til ansøger om registrering (5 KB) 
20110702Erindring om svar - varemærke (5 KB) 
20110309Notat (4 KB) 
20110302Brev om varefortegnelse & relative hindringer (14 KB) 
20110208Varemærke ansøgning (70 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20110927Indsigelse - VaremærkeMarc O'Polo International GmbHRegistrering ophæves helt
20121113Indsigelsesafgørelse ej anket (5 KB) 
20121113Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20120709Indsigelsesafgørelse - følgebrev (5 KB) 
20120709Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20120709Registrering ophæves - indsigelse (23 KB) 
20120227Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20120227Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20111208Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20111208Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20111206Diverse (14 KB) 
20111114Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20111114Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20111107Argumentationer indsigelse (3 KB) 
20111017Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20111017Forelægge indsigelsen for indehaver (11 KB) 
20110927Indsigelse mod varemærkeregistrering (196 KB) 

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20110208BetalingJa2350NEW SHOES CONCEPTS ApS
2011020820110408FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350NEW SHOES CONCEPTS ApS