Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2023-12-01 00:05:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2011 02661, 20110915
Registreringsnr. og datoVR 2012 00711, 20120309
Reg. procedure slut20120521
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverSEXOLOG A/S, Avderødvej 53, 2980 Kokkedal, DK
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstSexolog.dk
Klasse (Nice)16, 35, 41
Klasse (Vienna)02.09.01: Hearts Note: Including also hearts represented as a symbol or on playing cards.
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstSEXOLOG.DK
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 12, 2012Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (5)
DatoTitel
20120528Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20120321Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20120321Registerudskrift Registrering VM (VT2) (40 KB) 
20111028Brev til ansøger om relative hindringer (13 KB) 
20110915Varemærke ansøgning (312 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20221101KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS3360SEXOLOG A/S
2022032220220909FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-3360SEXOLOG A/S
20220322KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2800SEXOLOG A/S
2021091420220309FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2800SEXOLOG A/S
2011091620111116FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350SEXOLOG A/S
20110915BetalingJa2350SEXOLOG A/S