Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-12-01 00:05:31
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2011 02792, 20110928
Registreringsnr. og datoVR 2012 00632, 20120305
Reg. procedure slut20130114
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverEurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25
NL 5531 AE Bladel, NL
FuldmægtigArnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, DK
IndsigerEURO VET ApS, c/o Helsted
Upsalagade 26, 3.th., 2100 København Ø, DK,
EURO VET ApS, c/o Helsted
Upsalagade 26, 3.th., 2100 København Ø, DK
Ref. nr.TM14570DK00
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketeksteuroVet Animal Health
Klasse (Nice)05
Klasse (Vienna)03.07.17: Wings, stylized or not Note: (a) Including wings constituting a symbol or an emblem. (b) Not including wheels or wheel segments with wings (15.7.17), staves with wings (24.11.3) and Mercury's helmet (with wings) (24.11.14).
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
05: Veterinære præparater og veterinær medicin.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 12, 2012Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (11)
DatoTitel
20191205Meddelelse om tilførsel (279 KB) 
20191129Tilførsel (514 KB) 
20120321Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20120321Registerudskrift Registrering VM (VT2) (49 KB) 
20120305Brev til ansøger om registrering (5 KB) 
20120228Ny varefortegnelse (12 KB) 
20111121Brev til ansøger vedrørende protest (5 KB) 
20111111Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (7 KB) 
20110928Indgående brev (25 KB) 
20110928Varemærke ansøgning (395 KB) 
20110928Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 

Indsigelser (2)
DatoTypeInteressentStatus 
20111120Protest - VaremærkeEURO VET ApSIkke behandlet
20120328Orientering om indsigelsesperiode (11 KB) 
20111121Protesterende argumenterer (230 KB) 
20111121Brev til protesterende - protest behandles ikke (6 KB) 
20111120Protest mod ansøgning (4 KB) 
20120413Indsigelse - VaremærkeEURO VET ApSRegistrering opretholdes
20130508Indsigelsesafgørelse ej anket (6 KB) 
20130508Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20130114Indsigelsesafgørelse - følgebrev (5 KB) 
20130114Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20130114Registrering opretholdes - indsigelse (34 KB) 
20121106Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20121026Diverse (23 KB) 
20121012Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20121012Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (5 KB) 
20121001Fristanmodning indsigelser (16 KB) 
20120806Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (5 KB) 
20120806Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20120803Fristanmodning (24 KB) 
20120608Notits - VA-indsigelse (11 KB) 
20120608Forelægge indsigelsen for indehaver (7 KB) 
20120416Notits - VA-indsigelse (11 KB) 
20120416Bekræftelse på modtagelse af VA-indsigelse (11 KB) 
20120413Indsigelse mod varemærkeregistrering (51 KB) 

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20221101KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2400Arnesen IP Advokatfirma
2022032220220905FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-2400Arnesen IP Advokatfirma
20220322KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2000Arnesen IP Advokatfirma
2021090720220307FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2000Arnesen IP Advokatfirma
20110929BetalingJa2350Sandel, Løje & Wallberg
2011092920111128FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Sandel, Løje & Wallberg