Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-12-02 00:05:53
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2012 01878, 20120712
Registreringsnr. og datoVR 2012 02081, 20120822
Reg. procedure slut20130311
Fornyet til20220822
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverDagrofa Logistik a/s, Knud Højgaards Vej 19, 7100 Vejle, DK
FuldmægtigDagrofa ApS, Juridisk Afdeling Kærup Industrivej 12, 4100 Ringsted, DK
IndsigerBaumarkt Praktiker Deutschland GmbH, Wandsbeker Zollstrasse 91
D-22041 Hamburg, DE
Ref. nr.
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstPRAKTISK
Klasse (Nice)01, 03, 04, 09, 11, 16, 21
Klasse (Vienna)26.03.23: Lines or bands forming an angle Note: Including chevrons and arrowheads formed by lines or bands.
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket er udført i gult.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.
03: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler.
04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning.
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.
11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, madlavning, køling, tørring, ventilation og vandforsyning, samt til sanitære formål.
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer.
21: Husholdnings og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster (undtagen malerbørster); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; uforarbejdet eller halv-forarbejdet glas (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 18, 2017Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 35, 2012Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (8)
DatoTitel
20170425Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20170424Indgående brev (221 KB) 
20170407Udgående brev - Varemærke (205 KB) 
20170322Tilførsel (33 KB) 
20120829Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20120829Registerudskrift Registrering VM (VT2) (34 KB) 
20120712Varemærke ansøgning (263 KB) 
20120712Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20121025Indsigelse - VaremærkeBaumarkt Praktiker Deutschland GmbHRegistrering opretholdes
20130604Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20130604Indsigelsesafgørelse ej anket (6 KB) 
20130311Indsigelsesafgørelse - følgebrev (5 KB) 
20130311Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20130311Registrering opretholdes - indsigelse (31 KB) 
20121122Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20121122Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20121120Ansøger argumenterer (38 KB) 
20121113Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20121113Forelægge indsigelsen for indehaver (11 KB) 
20121025Indsigelse mod varemærkeregistrering (51 KB) 

Økonomi (5)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2022090620230222FakturaNejForhøjet grundforny. 1 klasse-6240Dagrofa ApS
20220906KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV5200Dagrofa ApS
2022030820220822FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-5200Dagrofa ApS
20120723BetalingJa4750Dagrofa A/S
2012071220120912FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-4750Dagrofa A/S