Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-07-01 00:06:19
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2014 01187, 20140512
Registreringsnr. og datoVR 2014 02348, 20141103
Reg. procedure slut20150112
Fornyet til20241103
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverInflight Dubai LLc, P.O. Box 122424
Dubai, AE
FuldmægtigZacco Denmark A/S, Europaplads 2, 6. sal, 8000 Århus C
Indsiger
Ref. nr.T81403517DK00 HER/JWN
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstINFLIGHT DUBAI COPENHAGEN
Klasse (Nice)16, 18, 25, 28, 32, 35, 41, 43
Klasse (Vienna)02.01.23: Men stylized, 24.07.01: One flag
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstSort, rød, hvid og grå.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
16: papir, pap; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer(skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer.
18: læder og læderimitationer; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer.
25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
28: spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt.
32: øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke.
35: annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver.
41: uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
43: tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 45, 2014Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (12)
DatoTitel
20150119Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20141112Registerudskrift Registrering VM (VT2) (56 KB) 
20141112Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20141103Brev til ansøger om registrering (6 KB) 
20141030Diverse (294 KB) 
20141028Brev til ansøger om argumentationer (6 KB) 
20140818Ansøger argumenterer (302 KB) 
20140722Brev til ansøger om argumentationer (33 KB) 
20140611Ændring af mærke (552 KB) 
20140522Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (12 KB) 
20140512Bilag til ansøgning - original figurmærke (10 KB) 
20140512Varemærke ansøgning (62 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20140513BetalingJa5350Zacco Denmark A/S
2014051220140714FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-5350Zacco Denmark A/S