Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2021-01-20 00:05:16
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2014 01601, 20140708
Registreringsnr. og datoVR 2014 02777, 20141218
Reg. procedure slut20150307
Fornyet til20241218
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverAlex Villaro Krüger, c/o Kasper Krüger
Tornehøj 64, 3520 Farum, DK
FuldmægtigKasper Krüger, Tornehøj 64, 3520 Farum, DK
Indsiger
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstMATADOR
Klasse (Nice)09, 38, 41, 42
Klasse (Vienna)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cder, dvder og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.
38: telekommunikationsvirksomhed.
41: uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
42: videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 01, 2015Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (12)
DatoTitel
20200121Meddelelse om tilførsel (761 KB) 
20200121Diverse (173 KB) 
20200106Tilførsel 
20180103Afslagsbrev om tilførsel (6 KB) 
20170815Brev om tilførsel med frist (6 KB) 
20170814Tilførsel (280 KB) 
20150314Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20150107Registerudskrift Registrering VM (VT2) (25 KB) 
20150107Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20141218Brev til ansøger om registrering (6 KB) 
20140814Brev til ansøger om relative hindringer (14 KB) 
20140708Varemærke ansøgning (47 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20140708BetalingJa2950Uptown Media v/Kasper Krüger
2014070820140908FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2950Uptown Media v/Kasper Krüger