Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2021-12-06 00:05:20
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2014 01967, 20140826
Registreringsnr. og datoVR 2014 02429, 20141113
Reg. procedure slut20150119
Fornyet til20241113
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverFalck Danmark A/S, Sydhavnsgade 18, 2450 København SV, DK
FuldmægtigAWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 København K
Indsiger
Ref. nr.AWA#582181
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstSUNDHED PÅ SPIL
Klasse (Nice)28, 41, 44
Klasse (Vienna)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
28: Spil og legetøj, herunder dukker, bamser og krammelegetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt; dele og tilbehør til ovennævnte apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser).
41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; teknisk undervisning; færdighedsundervisning; kurser, herunder førstehjælpskurser, offshore industri og kurser i nødforanstaltninger; evakueringskurser; kurser i forbindelse med sikkerheds- og adgangskontrol; kurser vedrørende overvågning af bygninger og områder; kurser i brandslukning, ulykkesforebyggelse, offshore overlevelse i vand, redningsaktioner under begrænsede pladsforhold, elektrisk sikkerhed og kranoperationer; kurser i arbejdsmiljø; arrangering og afholdelse af konferencer; arrangering og ledelse af kongresser, seminarer og workshops (uddannelse); fanklubvirksomhed (underholdning og undervisning); publicering af bøger og tekster undtagen reklametekster; museumstjenesteydelser (forevisning, udstillinger); bistand ved planlægning af undervisning; information samt rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med ovennævnte tjenesteydelser; alle ovennævnte tjenesteydelser også stillet til rådighed (hvis relevant) online via computernetværk.
44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; sundhedspleje; lægehjælp; medicinske klinikker; lægepraksis; lægevirksomhed samt sundheds- og skønhedspleje i forbindelse med rehabilitering samt forebyggende pleje; psykologhjælp; bedriftslægevirksomhed; psykologhjælp for personer i krise; fysioterapi; zoneterapi; kiropraktorvirksomhed; bistand ved hygiejne (lægevirksomhed samt sundheds- og skønhedspleje); rådgivningsvirksomhed vedr. levnedsmidler, kostplaner og fysisk udfoldelse (lægevirksomhed samt sundheds- og skønhedspleje); udlejning af udstyr til sundhedspleje, herunder pleje i hjemmet; lægeundersøgelser; indsamling af testprøver vedrørende narkotika og alkohol (lægevirksomhed samt sundheds- og skønhedspleje); udlejning af brystpumper (udstyr til sundhedspleje); indgreb i form af lægevirksomhed ved nødsituationer, herunder i forbindelse med ulykker, brand, røg, gas, kemiske lækager; hospitaler; kursteder; tandlægevirksomhed; lægelig hjemmepleje; udkørende lægehjælp; hjemmehjælp (sundhedspleje); information samt rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med ovennævnte tjenesteydelser; alle ovennævnte tjenesteydelser også stillet til rådighed (hvis relevant) online via computernetværk.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 46, 2014Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (6)
DatoTitel
20150126Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20141119Registerudskrift Registrering VM (VT2) (27 KB) 
20141119Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20141113Brev til ansøger om registrering (6 KB) 
20140919Forespørgsel (604 KB) 
20140826Varemærke ansøgning (426 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2014082720141027FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Awapatent A/S
20140826BetalingJa2350Awapatent A/S