Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-12-08 00:05:07
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2015 00291, 20150205
Registreringsnr. og datoVR 2015 01553, 20150706
Reg. procedure slut20190417
Fornyet til20250706
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverSTAAG A/S, Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K, DK
FuldmægtigKamilla Kristensen, adv. (L), Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K, DK
IndsigerGILMAR S.p.A., Via Malpasso 723/725
I-47842 S. Giovanni in Marignano
Rimini, IT
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstICEMAN
Klasse (Nice)09, 14
Klasse (Vienna)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, signalering og livredning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; cd'er, dvd'er og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.
14: Ædle metaller og legeringer heraf; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 38, 2017Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 28, 2015Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (14)
DatoTitel
20200917Notat (12 KB) 
20200917Meddelelse om tilførsel (762 KB) 
20200911Udgående brev - Varemærke (12 KB) 
20200908Brev kommet retur (390 KB) 
20200901Meddelelse om tilførsel (762 KB) 
20200820Tilførsel (227 KB) 
20200618Meddelelse om tilførsel (761 KB) 
20200528Tilførsel (223 KB) 
20170913Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20170913Tilførsel (212 KB) 
20150715Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20150715Registerudskrift Registrering VM (VT2) (25 KB) 
20150224Brev til ansøger om relative hindringer (14 KB) 
20150205Varemærke ansøgning (47 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20150901Indsigelse - VaremærkeGILMAR S.p.A.Registrering ophæves delvis
20190620Inds er afsl efter anke/retssag - VA-Indsigelse (761 KB) 
20190620Notits - VA-indsigelse (65 KB) 
20190618Ankesag afsluttet (444 KB) 
20190417Diverse 
20181205Udtalelse til Ankenævnet - VA-Indsigelse (760 KB) 
20181122Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag (1,231 KB) 
20180417Udgående brev - VA-Indsigelse 
20180412Diverse (320 KB) 
20180221Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20180221Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (69 KB) 
20180221Registrering begrænses - indsigelse (115 KB) 
20180103Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20180103Skriftveksling slut - VA-indsigelse (5 KB) 
20171207Argumentationer indsigelse (805 KB) 
20171115Notits - VA-indsigelse (7 KB) 
20171115Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (7 KB) 
20171110Fristanmodning indsigelser (269 KB) 
20171109Notat (5 KB) 
20171026Argumentationer indsigelse (47 KB) 
20171025Argumentationer indsigelse (286 KB) 
20170905Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20170905Skriftveksling - VA-indsigelse (6 KB) 
20170814Argumentationer indsigelse (1,236 KB) 
20170612Brev om bero - VA-Indsigelse (6 KB) 
20170612Notits - VA-indsigelse (6 KB) 
20170504Ansøger argumenterer (277 KB) 
20170427Indsiger argumenter (311 KB) 
20161028Notits - VA-indsigelse (6 KB) 
20161028Brev om bero - VA-Indsigelse (5 KB) 
20161026Fristanmodning indsigelser (301 KB) 
20160427Brev om bero - VA-Indsigelse (5 KB) 
20160427Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20160421Fristanmodning indsigelser (300 KB) 
20160224Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20160224Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (5 KB) 
20160217Fristanmodning indsigelser (300 KB) 
20151218Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20151218Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20151210Diverse (274 KB) 
20151210Notat (5 KB) 
20151126Notits - VA-indsigelse (6 KB) 
20151126Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20151121Argumentationer indsigelse (461 KB) 
20150929Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20150929Forelægge indsigelsen for indehaver (11 KB) 
20150901Indsigelse mod varemærkeregistrering (963 KB) 

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20150205BetalingJa2350Kamilla Kristensen
2015020520150407FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Kamilla Kristensen