Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-21 00:05:15
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2016 01616, 20160624
Registreringsnr. og datoVR 2016 02604, 20161129
Reg. procedure slut20170207
Fornyet til20261129
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverAnders Garde Kongshaug, Kastelsvej 1, 2100 København Ø, DK
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstIndenfor 10 Minutter
Klasse (Nice)09, 35, 41
Klasse (Vienna)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDer, DVDer og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; ildslukningsapparater; skærme i offentlige rum.
35: forretningsledelse.
41: Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 08, 2017Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 49, 2016Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (11)
DatoTitel
20170817Udgående brev - Varemærke (458 KB) 
20170217Tilførsel (333 KB) 
20170217Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20170216Tilførsel (394 KB) 
20170214Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20161207Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20161207Registerudskrift Registrering VM (VT2) (25 KB) 
20161129Notat (5 KB) 
20160915Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (33 KB) 
20160626Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 
20160624Varemærke ansøgning (47 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20160707BetalingJa2350Indenfor 1 Time Film IVS
2016062620160826FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Indenfor 1 Time Film IVS