Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2016 02801, 20161121
Registreringsnr. og dato
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverPFA BANK A/S, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, DK
FuldmægtigDLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, DK
Indsiger
Ref. nr.311340 / T43817DK01
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
Mærketekstbank pension pensionskasse for finansansatte
Klasse (Nice)36
Klasse (Vienna)26.11.06: Thick lines, bands
StatusTilbagetaget ansøgning
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket er udført i gråt, rødt og sort
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
36: Forsikringsvirksomhed; livsforsikring; forsikringsmæglervirksomhed; finansiel virksomhed; pensionskassevirksomhed; investeringsrådgivning; aktuarvirksomhed; bankvirksomhed; udstedelse af kreditkort; rådgivning vedrørende forsikringsvirksomhed og pension; information om forsikringsvirksomhed og pension; information og rådgivning vedrørende finansiering; finansielle analyser; investering af kapital, investeringsforeninger; rådgivning og information om investering af kapital; valutarisk virksomhed, formueforvaltning; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning og udlejning af fast ejendom og etageejendomme; udlejning af lejligheder og kontorlokaler; finansiel sponsorering; vurderinger af skatteforhold.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 11, 2018Afslået eller tilbagetaget ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (10)
DatoTitel
20180309Bekræftelse på tilbagetagelse (5 KB) 
20180306Ansøgningen tilbagetaget (276 KB) 
20171107Brev til ansøger om argumentationer (171 KB) 
20170613Ansøger argumenterer (443 KB) 
20170216Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (20 KB) 
20170130Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20170130Tilførsel (379 KB) 
20170113Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (19 KB) 
20161121Bilag til ansøgning - original figurmærke (31 KB) 
20161121Varemærke ansøgning (79 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2016112220170123FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350LETT ADVOKATPARTNERSELSKAB
20161121BetalingJa2350LETT ADVOKATPARTNERSELSKAB