Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2023-09-29 00:05:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2017 01197, 20170604
Registreringsnr. og datoVR 2017 02422, 20171205
Reg. procedure slut20190912
Fornyet til20271205
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverComedus ApS, Frederiksberggade 10, 3. tv., 1459 København K, DK
FuldmægtigMAZANTI-ANDERSEN ADVOKATPARTNERSELSKAB, Amaliegade 10, 1256 København K, DK
IndsigerMax Burgers AB, Box 814
97125 Luleå,, SE
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstBy Max
Klasse (Nice)35
Klasse (Vienna)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 19, 2018Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 15, 2018Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende 50, 2017Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (11)
DatoTitel
20180403Meddelelse om tilførsel (9 KB) 
20180327Accept af varefortegnelse (294 KB) 
20180227Brev om tilførsel med frist (12 KB) 
20180213Tilførsel (485 KB) 
20180213Tilførsel (468 KB) 
20171213Meddelelse om foreløbig registrering (69 KB) 
20171213Registerudskrift Registrering VM (VT2) (24 KB) 
20170728Notat (5 KB) 
20170724Brev til ansøger om relative hindringer (15 KB) 
20170606Bekræftelse på modtagelse - varemærke (6 KB) 
20170604Varemærke ansøgning (47 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20180210Indsigelse - VaremærkeMax Burgers ABRegistrering ophæves delvis
20191211Indsigelsesafgørelse ej anket (761 KB) 
20191211Notits - VA-indsigelse (760 KB) 
20191204Notat (12 KB) 
20190912Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (763 KB) 
20190912Registrering begrænses - indsigelse 
20190912Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (763 KB) 
20190726Notits - VA-indsigelse (760 KB) 
20190726Udgående brev - VA-Indsigelse (762 KB) 
20190718Skriftveksling slut - VA-indsigelse (760 KB) 
20190718Skriftveksling slut - VA-indsigelse (760 KB) 
20190522Skriftveksling - VA-indsigelse (760 KB) 
20190522Notits - VA-indsigelse (760 KB) 
20190516Argumentationer indsigelse 
20190516Bilag 
20190318Notits - VA-indsigelse (760 KB) 
20190318Skriftveksling - VA-indsigelse (760 KB) 
20190313Argumentationer indsigelse 
20190114Skriftveksling - VA-indsigelse (5 KB) 
20190114Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20190107Argumentationer indsigelse 
20181106Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20181106Svar på anmodning om frist - VA indsigelse (5 KB) 
20180910Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20180910Skriftveksling - VA-indsigelse (12 KB) 
20180906Argumentationer indsigelse 
20180823Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20180823Erindring - VA-Indsigelse (9 KB) 
20180503Brev om bero - VA-Indsigelse (5 KB) 
20180503Notits - VA-indsigelse (5 KB) 
20180418Fristanmodning indsigelser (302 KB) 
20180418Fristanmodning indsigelser (326 KB) 
20180222Notits - VA-indsigelse (11 KB) 
20180222Forelægge indsigelsen for indehaver (11 KB) 
20180210Indsigelse mod varemærkeregistrering (157 KB) 

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20170614BetalingJa2350Comedus ApS
2017060620170807FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Comedus ApS