Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-21 00:05:15
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2017 01381, 20170626
Registreringsnr. og datoVR 2018 00433, 20180226
Reg. procedure slut20180507
Fornyet til20280226
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverTRYG FORSIKRING A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, DK
FuldmægtigPlesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, DK
Indsiger
Ref. nr.G1243WW00 / 24344-299
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstTryg Invest
Klasse (Nice)09, 16, 36
Klasse (Vienna)26.04.18: Quadrilaterals containing one or more letters
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket er udført i rødt og hvidt
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
09: Videnskabelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; refleksmærker til beklædning til forhindring af trafikulykker; software, herunder i form af apps; downloadable elektroniske nyhedsbreve.
16: Papir, pap, fotografier, papirhandlervarer til kontorbrug og til skrivebrug, kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryksager; trykte papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), nyhedsbreve.
36: Forsikringsvirksomhed.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 10, 2018Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (11)
DatoTitel
20230330Tilførsel (385 KB) 
20180514Gyldighedsmeddelelse (68 KB) 
20180307Registerudskrift Registrering VM (VT2) (33 KB) 
20180307Meddelelse om foreløbig registrering (69 KB) 
20180226Brev til ansøger om registrering (11 KB) 
20180215Accept af varefortegnelse (317 KB) 
20171023Brev til ansøger om argumentationer (46 KB) 
20170929Ansøger argumenterer (979 KB) 
20170816Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (39 KB) 
20170626Bilag til ansøgning - original figurmærke (19 KB) 
20170626Varemærke ansøgning (71 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2017062720170828FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Zacco Denmark A/S
20170626BetalingJa2350Zacco Denmark A/S