Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2020-06-02 00:05:23
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2017 02979, 20171214
Registreringsnr. og datoVR 2019 01046, 20190806
Reg. procedure slut20190806
Fornyet til20271214
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverDYRENES BESKYTTELSE I DANMARK, Buddingevej 308, 2860 Søborg, DK
FuldmægtigOTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Dalgasgade 25, 8. , 7400 Herning
Indsiger
Ref. nr.14337-008
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeGaranti- eller certificeringsmærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE
Klasse (Nice)18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 43, 44
Klasse (Vienna)02.01.21: Men mounted on animals or accompanied by animals (except 2.1.20), 26.01.14: Circles or ellipses containing representations of human beings or parts of the human body, 26.01.15: Circles or ellipses containing representations of animals, parts of animals' bodies or plants
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
BemærkningerAnsøgningen er en ændring fra fællesmærkeansøgning FA 2017 00003 den 25/02 2019.
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelseRetten til at benytte mærket tilkommer
Primærproducenter (landmænd) henholdsvis andre virksomheder, herunder slagterier, mejerier, fødevareproducenter, ægpakkerier, fødevareimportører samt detailhandelsvirksomheder (detaillister), kan efter Dyrenes Beskyttelses modtagelse og skriftlige godkendelse af ansøgning herom opnå ikke-eksklusiv ret til at bruge mærket.
For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser
Rettighederne tilknyttet producenternes anvendelse af garanti- og certificeringsmærket fremgår af Betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" af 1. december 2017. Betingelserne er inddelt i afsnittene: Almindelige Betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" og Specielle Betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Følgende betingelser gælder for alle producenters brug af mærket: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF GARANTI- OG CERTIFICERINGSMÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE, afsnit 1-12 af 1. december 2017. Følgende betingelser gælder derudover for slagterier, mejerier, fødevareproducenter (undtagen primærproducenter, herunder landmænd) ægpakkerier, fødevarerimportører eller detailvirksomheder: SPECIELLE BETINGELSER FOR BRUG AF GARANTI- OG CERTIFICERINGSMÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE", punkt 1-9 af 1. december 2017. Betingelserne for at opnå retten til at anvende mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" fremgår desuden af de individuelle mærkekrav af den 6. marts 2019. De individuelle mærkekrav benævnes specifikationer og er inddelt i specifikation af mærkekrav for: vildtlevende kronvildt, bison, får og lam, kødkvæg, malkekvæg, slagterfjerkræ, svin og æg. For yderligere specifikation om de specifikke mærkekrav henvises til de samlede bestemmelser i BESTEMMELSER FOR MÆRKETS BENYTTELSE. Dyrenes Beskyttelse foretager kontrolbesøg hos de primærproducenter, der har ønske om at blive certificerede eller er certificerede til brug af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Kontrolbesøget foretages af kontrollører tilknyttet DB Kontrol, og opgaven kan være udliciteret til en ekstern partner. Kontrollørerne fortager kontrolbesøg hos hver primærproducent mindst én gang pr. kalenderår. For yderligere specifikation om kontrol henvises til de samlede bestemmelser BILAG 1 - BESTEMMELSER FOR MÆRKETS BENYTTELSE.
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
18: Læder; beklædning til dyr; hundesnore; halsbånd til dyr.
20: Lædermøbler; dundyner; dunpuder; dyrehuse og senge til dyr; hundekurv; foderstativ.
21: Fodertrug; foderbeholdere til kæledyr.
25: Dunjakker; dunveste; lædertøj.
28: Legetøj til dyr; hundelegetøj; kattelegetøj.
29: Fisk; kalvekød; oksekød; lammeprodukter; kød; vildt; mælk; yoghurt; smør; ymer; tykmælk; creme fraiche; ost; køderstatninger; pølser; sojamælk; Risbaserede drikke (mælkeerstatning); sojabaserede drikke (mælkeerstatning); jordnøddemælk mælkeerstatning); havre-mælk (mælkeerstatning).
30: Is; spiseis; frossen yoghurt (spiseis); sorbet; mayonnaise; remoulade.
31: Næringsmidler til dyr; foder til dyr; strøelse til dyr.
32: Mandelmælk; Risbaserede drikke, dog ikke mælkeerstatning; sojabaserede drikke, dog ikke mælkeerstatning; jordnøddemælk, dog ikke mælkeerstatning; havre-mælk, dog ikke mælkeerstatning.
41: Rideskoler; dyretræning; dyredressur.
43: Dyrepensionater.
44: Beslagsmed (skoning af heste).

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 32, 2019Offentliggørelse af varemærkeregistreringer 
Dansk Varemærketidende 22, 2019Offentliggørelse af ansøgning (indsigelsesperiode) 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (22)
DatoTitel
20200217Meddelelse om tilførsel (769 KB) 
20200217Bilag 1 - Bestemmelser for mærkets benyttelse (18 KB) 
20200131Tilførsel (687 KB) 
20200123Meddelelse om tilførsel (770 KB) 
20200123Bilag 1 - Bestemmelser for mærkets benyttelse (18 KB) 
20200110Standardbrev (74 KB) 
20200110Standardbrev (61 KB) 
20190807Brev til indehaver om registrering (762 KB) 
20190807Registerudskrift Registrering VM (VT2) (50 KB) 
20190522Brev om off. med tidl korr. (indsigelsesperiode) (769 KB) 
20190522Bilag 1 - Bestemmelser for mærkets benyttelse (11 KB) 
20190521Indgående brev (417 KB) 
20190430Udgående brev - Varemærke (407 KB) 
20190423Indgående brev (298 KB) 
20190411Notat (6 KB) 
20190307Standardbrev (2,612 KB) 
20190225Brev til ansøger om argumentationer (761 KB) 
20180823Standardbrev 
20180321Standardbrev 
20171214Varemærke ansøgning (243 KB) 
20171214Fig (195 KB) 
20171214Indgående brev (52 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2019022520190425FakturaJaAnsøgningsgebyr, klassegebyr-7750OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB
20171214BetalingJa7750OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB