Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-08-08 00:05:55
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2019 00561, 20190306
Registreringsnr. og datoVR 2019 00900, 20190712
Reg. procedure slut20190712
Fornyet til20290306
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverDansk Råd for Genoplivning , C/O Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev, DK
FuldmægtigZacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
Indsiger
Ref. nr.T81901171DK00
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeBevægelsesmærke
MærketekstRedHjernen
Klasse (Nice)09, 10, 16, 41, 42, 44, 45
Klasse (Vienna)98.06.00: Bevægelsesmærke
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
09: Livredningsapparater og -udstyr, genoplivningsdukker (apparater); refleksmærker til beklædning til forhindring af trafikulykker; software, herunder i form af apps; downloadable elektroniske nyhedsbreve..
10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder udstyr til diagnostik, monitorering og undersøgelse; fysioterapeutiske apparater; genoplivningsapparater..
16: Trykte publikationer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryksager..
41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning inden for sygdomme og behandling heraf; undervisning i livredningsteknikker..
42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning i forbindelse hermed; medicinsk forskning, sundhedsforskning..
44: Lægevirksomhed; rådgivning vedrørende sundhed og sygdom; sygdomsdiagnosticering; sundhedspleje, herunder førstehjælp og livredning,.
45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af mennesker; redning af personer.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 29, 2019Offentliggørelse af varemærkeregistreringer 
Dansk Varemærketidende 19, 2019Offentliggørelse af ansøgning (indsigelsesperiode) 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (8)
DatoTitel
20190717Brev til indehaver om registrering (761 KB) 
20190717Registerudskrift Registrering VM (VT2) (31 KB) 
20190508Brev om offentliggørelse (indsigelsesperiode) (766 KB) 
20190502Notat (6 KB) 
20190311Bekræftelse på modtagelse - varemærke (761 KB) 
20190307Indgående brev (1,010 KB) 
20190306Bilag til ansøgning - original figurmærke 
20190306Varemærke ansøgning (66 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2019030720190507FakturaJaAnsøgningsgrundgebyr 1 klasse-5200Zacco Denmark A/S
20190306BetalingJa5200Zacco Denmark A/S