Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-21 00:05:15
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2020 01220, 20200615
Registreringsnr. og dato
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverDI, c/o 1787 København V
H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, DK
FuldmægtigZacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
IndsigerWorldbiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A., Engdalen 4A
Horneby, 3100 Hornbæk, DK
Ref. nr.T82001862DK00
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstDATAMÆRKET
Klasse (Nice)09, 35, 41, 42
Klasse (Vienna)
StatusTilbagetaget ansøgning
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Computer software, herunder i form af apps, indenfor områder som datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR-regler, dataetik og digital tillid.
35: Markedsanalyser; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; kompilering og systematisering af virksomheds- og forretningsinformation i computerdatabaser og konsulentbistand i forbindelse hermed; information vedrørende persondatabehandling og GDPR, datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, dataetik, digital tillid; forretningsanliggender; markedsundersøgelser; organisering af udstillinger, konferencer, messer og seminarer med kommercielt sigte indenfor emner som datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR, dataetik, digital tillid; datasøgning i computerfiler for andre.
41: Uddannelse; uddannelsesinformation; undervisningstjenesteydelser; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; arrangering og ledelse af udstillinger, konferencer, messer, seminarer, kongresser, symposier og workshopper i uddannelsesmæssigt, undervisningsmæssigt og kulturelt øjemed; foredrag og uddannelseskurser for personale; professionelle undervisningskurser; udgivelse af bøger og aviser; udgivelse af elektroniske bøger og aviser online; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; onlinepublikationer (som ikke kan downloades); udgivelse og produktion af radio- og tv-programmer.
42: Afprøvning, analyse og vurdering af datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR regler, dataetik og digital tillid med henblik på overholdelse og certificering; videnskabelig og industriel forskning; programmørvirksomhed; kvalitetskontrol og testvirksomhed, inspektionsvirksomhed, undersøgelsesvirksomhed og eksaminering, alt i forbindelse med persondatabehandling, GDPR, datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, dataetik, digital tillid; design og udvikling af computer hardware og computer software; computerprogrammering; design af computersoftware; installation, vedligeholdelse og ajourføring af computerprogrammer; konsulentbistand vedrørende sikring af data, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR, dataetik og digital tillid hos virksomheder og organisationer og deres tjenester; design og udvikling af hjemmesider; konsulentbistand om datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR, dataetik og digital tillid.

Publicering
Ingen publiceringer fundet

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (22)
DatoTitel
20220812Bekræftelse på tilbagetagelse (760 KB) 
20220809Notat (13 KB) 
20220809Ansøgningen tilbagetaget (295 KB) 
20220531Notat (13 KB) 
20220518Diverse (205 KB) 
20220510Udgående brev - Varemærke (760 KB) 
20211103Brev til ansøger om argumentationer (768 KB) 
20211102Diverse 
20211102Udgående brev - Varemærke 
20211102Telefonnotat (12 KB) 
20210915Ansøger argumenterer 
20210913Fristanmodning (223 KB) 
20210518Diverse 
20210511Svar på anmodning om fristforlængelse (761 KB) 
20210420Fristanmodning (281 KB) 
20201222Svar på anmodning om fristforlængelse (761 KB) 
20201209Fristanmodning (239 KB) 
20200826Notat (13 KB) 
20200813Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (775 KB) 
20200813Udgående brev - Varemærke 
20200616Bekræftelse på modtagelse - varemærke (761 KB) 
20200615Varemærke ansøgning (68 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20210518Bemærkninger fra tredjemandWorldbiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A.Afvist
20210707Brev til tredjemand om afvisning af bemærkninger (762 KB) 
20210625Notits - Bemærkninger tredjemand (219 KB) 
20210518Bemærkninger fra tredjemand om ansøgningen (192 KB) 

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20200615BetalingJa3400Zacco Denmark A/S
2020061520200817FakturaJaAnsøgningsgrundgebyr 1 klasse-3400Zacco Denmark A/S