Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2023-12-01 00:05:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2020 02556, 20201208
Registreringsnr. og datoVR 2022 01571, 20220906
Reg. procedure slut20220906
Fornyet til20301208
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverVmag ApS, Hverringevej 14, 5230 Odense M, DK
FuldmægtigLØJE IP Advokatfirma, Øster Allé 42, 6.th., 2100 København Ø, DK
IndsigerENGISO ApS, Skolegade 85, 4. sal., 6700 Esbjerg
Ref. nr.TM19321DK00
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstV MAG
Klasse (Nice)09
Klasse (Vienna)26.03.05: Triangles pointing downwards, 27.05.21: One letter
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
09: Sikkerhedshjelme; sikkerhedshjelme til sport; hjelme til motorcyklister; kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme; monterbare kameraer; monteringsbeslag til hjelmkameraer; dele og tilbehør til kameraer indbygget i eller tilpasset hjelme (ikke indeholdt i andre klasser).

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 36, 2022Offentliggørelse af varemærkeregistreringer 
Dansk Varemærketidende 04, 2021Offentliggørelse af ansøgning (indsigelsesperiode) 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (5)
DatoTitel
20220906Registerudskrift Registrering VM (VT2) (42 KB) 
20210126Bilag - udskrifter (140 KB) 
20210126Brev om off. med tidl korr. (indsigelsesperiode) (291 KB) 
20201208Varemærke ansøgning (658 KB) 
20201208Bekræftelse på modtagelse - varemærke (762 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20210218Indsigelse - VaremærkeENGISO ApSAnsøgning opretholdes
20220906Notits (VA-indsigelse) (107 KB) 
20220906Brev om reg. - indsigelse afs efter anke/retssag (347 KB) 
20220824Diverse 
20220502Kendelse fra ankenævnet 
20220218Udtalelse til Ankenævnet (VA-indsigelse) (767 KB) 
20220120Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag 
20211126Anmodning om sagsakter (508 KB) 
20211126Udgående brev (VA-indsigelse) (764 KB) 
20210930Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist VA (766 KB) 
20210930Indsigelsesafgørelse - ansøgning opretholdes (782 KB) 
20210930Indsigelsesafgørelse - følgebrev (VA-indsigelse) (762 KB) 
20210927Skriftveksling slut (VA-indsigelse) (282 KB) 
20210927Skriftveksling slut (VA-indsigelse) (763 KB) 
20210826Argumentationer indsigelse (229 KB) 
20210701Skriftveksling (VA-indsigelse) 
20210701Notits (VA-indsigelse) 
20210629Argumentationer indsigelse 
20210512Notits (VA-indsigelse) (1,621 KB) 
20210512Forelægge indsigelsen for ansøger (1,571 KB) 
20210503Argumentationer indsigelse 
20210310Notits (VA-indsigelse) (762 KB) 
20210310Brev til indsiger før forelæggelse (VA-indsigelse) (762 KB) 
20210218Indsigelse mod varemærkeansøgning (320 KB) 

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20201209BetalingJa2000LØJE IP Advokatfirma
2020120820210208FakturaJaAnsøgningsgrundgebyr 1 klasse-2000LØJE IP Advokatfirma