Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-21 00:05:15
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2020 02610, 20201215
Registreringsnr. og datoVR 2021 00830, 20210426
Reg. procedure slut20210426
Fornyet til20301215
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverPM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, c/o Marianne Mikkelsen
Vandkarsevej 54 A, 2880 Bagsværd, DK
FuldmægtigPLOUGMANN VINGTOFT A/S, Strandvejen 70, 2900 Hellerup
Indsiger
Ref. nr.T75189DK01
Indehavers mærkebenævnelseE-revisor
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstE-revisor
Klasse (Nice)35, 36
Klasse (Vienna)26.11.08: Horizontal lines or bands, 27.05.21: One letter
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
35: Forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; regnskabsførelse, bogholderi og bogføring; rådgivning vedrørende forretningsorganisation, virksomhedsøkonomi og virksomhedsadministration; revisorrådgivning vedrørende skat, generationsskifte, omstruktureringer, omdannelser, fusioner, spaltninger, aktieombytninger, skatteberegninger efter reglerne i virksomhedsskatteloven samt personskatteloven, dødsbobeskatning, revision og opstilling af årsrapporter for selskaber og personligt drevne virksomheder, personbeskatning, udarbejdelse af indkomst og formueopgørelser samt skatteberegning, virksomhedsordningen, iværksættervirksomheder; regnskabsførelse; udfærdigelse af selvangivelser; indsamling af regnskabsoplysninger; kommercielle og forretningsmæssige analyser af regnskabsoplysninger; midlertidig tilrådighedsstillelse af personale, inklusive revisorer og rådgivere; kompilering og systematisering af information i databaser; rådgivning, oplysning og information vedrørende førnævnte tjenesteydelser; førnævnte tjenesteydelser ydes også via elektroniske netværk såsom internettet; revisorvirksomhed
36: Finansielle tjenesteydelser; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; skatterådgivning (ikke regnskabsførelse); finansiel information, rådgivnings- og vejledningstjenesteydelser udbudt af økonomiske eksperter; finansiel informations- og rådgivningsvirksomhed udbudt af økonomiske eksperter; finansiel mæglervirksomhed; finansielle analyser, ekspertudtalelser, undersøgelser og evalueringer; udførelse af finansielle gennemførlighedsundersøgelser; finansiel styring; udarbejdelse af finansielle rapporter; finansiel rådgivning i forbindelse med finansielle risici (såkaldt risikostyring); rådgivning, oplysning og information vedrørende førnævnte tjenesteydelser; førnævnte tjenesteydelser ydes også via elektroniske netværk såsom internettet.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 17, 2021Offentliggørelse af varemærkeregistreringer 
Dansk Varemærketidende 07, 2021Offentliggørelse af ansøgning (indsigelsesperiode) 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (9)
DatoTitel
20210428Brev til indehaver om registrering (763 KB) 
20210428Registerudskrift Registrering VM (VT2) (42 KB) 
20210212Telefonnotat (12 KB) 
20210212Brev om off. med tidl korr. (indsigelsesperiode) (764 KB) 
20210211Præcisering af varefortegnelse (295 KB) 
20210203Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (791 KB) 
20201215Bekræftelse på modtagelse - varemærke (763 KB) 
20201215Bilag til ansøgning - original figurmærke (40 KB) 
20201215Varemærke ansøgning (107 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20201215BetalingJa2200Plougmann Vingtoft A/S
2020121520210215FakturaJaAnsøgningsgrundgebyr 1 klasse-2200Plougmann Vingtoft A/S