Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2022 01475, 20220907
Registreringsnr. og datoVR 2024 00334, 20240220
Reg. procedure slut20240220
Fornyet til20320907
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverAutisme- og Aspergerforeningen, Nordbakken 6, 1., 7130 Juelsminde, DK
FuldmægtigOTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Sommervej 31F, 3. tv., 8210 Aarhus V
IndsigerAutismeforeningen, Banestrøget 19, 2.
Høje Taastrup, 2630 Taastrup, DK,
Autismeforeningen, Banestrøget 19, 2.
Høje Taastrup, 2630 Taastrup, DK
Ref. nr.25799
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstAUTISMEFORENINGEN
Klasse (Nice)41, 44, 45
Klasse (Vienna)01.01.02: One star, 01.01.10: Stars with more than four points
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
41: Afholdelse af arrangementer for mennesker med autisme; Afholdelse af arrangementer for pårørende for mennesker med autisme.
44: Tilvejebringelse af viden og information omkring autisme; Tilvejebringelse af sundhedsoplysninger; Arrangering af indkvartering i hvilehjem; Arrangering af indkvartering i bosteder for mennesker med autisme.
45: Tilvejebringelse af personlig bistand til mennesker med autisme.

Publicering (4)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 08, 2024Offentliggørelse af varemærkeregistreringer 
Dansk Varemærketidende 05, 2023Rettelser 
Dansk Varemærketidende 03, 2023Offentliggørelse af varemærkeregistreringer 
Dansk Varemærketidende 45, 2022Offentliggørelse af ansøgning (indsigelsesperiode) 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (17)
DatoTitel
20240220Brev om tilbagetagelse til ansøger 
20240220Registerudskrift Registrering VM (VT2) (40 KB) 
20231024Udgående brev - Varemærke 
20230919Diverse 
20230731Svar på anmodning om fristforlængelse (764 KB) 
20230726Notat 
20230705Udgående brev - Varemærke 
20230615Udgående brev - Varemærke (210 KB) 
20230601Brev til ansøger om bemærkninger fra tredjemand (772 KB) 
20230220Udgående brev - Varemærke 
20230217Anmodning om sagsakter 
20221108Brev om off. med tidl korr. (indsigelsesperiode) (764 KB) 
20221024Standardbrev (60 KB) 
20221003Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (788 KB) 
20220908Bekræftelse på modtagelse - varemærke (762 KB) 
20220907Bilag til ansøgning - original figurmærke (37 KB) 
20220907Varemærke ansøgning (128 KB) 

Indsigelser (2)
DatoTypeInteressentStatus 
20230109Indsigelse - VaremærkeAutismeforeningenAfsluttet uden afgørelse
20240220Notat (12 KB) 
20240220Brev om tilbagetagelse til ansøger 
20240220Notits (VA-indsigelse) (765 KB) 
20240216Argumentationer indsigelse 
20231218Skriftveksling (VA-indsigelse) (769 KB) 
20231218Notits (VA-indsigelse) (610 KB) 
20231211Argumentationer indsigelse 
20231211Bilag 
20231211Bilag 
20231211Bilag 
20231211Bilag 
20231211Bilag 
20231211Bilag 
20231211Bilag 
20231211Bilag 
20231024Skriftveksling (VA-indsigelse) (763 KB) 
20231024Notits (VA-indsigelse) (108 KB) 
20230811Notat (12 KB) 
20230705Argumentationer indsigelse 
20230620Indgående brev 
20230620Udgående brev (VA-indsigelse) (11 KB) 
20230615Notat 
20230614Anmodning om sagsakter (189 KB) 
20230609Notat (14 KB) 
20230606Notat (12 KB) 
20230601Notits (VA-indsigelse) (773 KB) 
20230601Skriftveksling (VA-indsigelse) 
20230601Notat (13 KB) 
20230531Notat (12 KB) 
20230530Notat (12 KB) 
20230526Argumentationer indsigelse 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230525Notat (12 KB) 
20230523Notat (13 KB) 
20230331Notat (12 KB) 
20230329Notat (14 KB) 
20230328Svar på anmodning om frist (VA-indsigelse) (765 KB) 
20230328Notits (VA-indsigelse) (116 KB) 
20230328Notat 
20230314Notat (13 KB) 
20230303Udgående brev (VA-indsigelse) (212 KB) 
20230302Diverse 
20230302Notat 
20230301Diverse 
20230228Notat 
20230228Notat 
20230222Notat 
20230222Notat 
20230217Anmodning om sagsakter 
20230209Notat (13 KB) 
20230208Udgående brev (VA-indsigelse) (651 KB) 
20230207Anmodning om nyt referencenummer (65 KB) 
20230207Kopi af sagsakter (243 KB) 
20230207Udgående brev (VA-indsigelse) (771 KB) 
20230130Brev til indsiger før forelæggelse (VA-indsigelse) (801 KB) 
20230130Notits (VA-indsigelse) (525 KB) 
20230111Udgående brev (VA-indsigelse) (35 KB) 
20230109Indsigelse mod varemærkeansøgning (248 KB) 
20230526Bemærkninger fra tredjemandAutismeforeningenAfsluttet
20231106Notat (13 KB) 
20230919Diverse 
20230705Argumentationer indsigelse 
20230601Bekræftelse på modtagelse af bemærkninger (771 KB) 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 
20230526Bilag 

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2022090820221108FakturaJaAnsøgningsgrundgebyr 1 klasse-2800OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB
20220907BetalingJa2800OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB