Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-25 00:05:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2023 00249, 20230206
Registreringsnr. og datoVR 2023 01451, 20230825
Reg. procedure slut20230825
Fornyet til20330206
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverAutismeforeningen, Banestrøget 19, 2.
Høje Taastrup, 2630 Taastrup, DK
FuldmægtigWTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB, Slotsgade 36B, 1. sal, 3400 Hillerød, DK
Indsiger
Ref. nr.81083
Indehavers mærkebenævnelseAutismeforeningen
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstAUTISME FORENINGEN
Klasse (Nice)36, 41, 42, 45
Klasse (Vienna)21.01.14: Puzzles and their constitutive elements
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
36: fundraising; fundraising til velgørende formål; velgørenhedstjenester inden for pengedonationer; tilvejebringelse af boligindkvartering; udlejning af lejligheder.
41: arrangering og afholdelse af kurser; arrangering og afholdelse af konferencer; arrangering og afholdelse af underholdningsarrangementer; afholdelse af kulturelle arrangementer; afholdelse af sportsarrangementer; uddannelsesvirksomhed; forlagsvirksomhed; publicering af fagblade, magasiner [tidsskrifter]; online publicering af elektroniske bøger og tidsskrifter; produktion af podcasts; udarbejdelse [skrivning] af podcasts.
42: tilvejebringelse af videnskabelig information; gennemførelse af videnskabelige undersøgelser; udarbejdelse af videnskabelige rapporter; forskning.
45: Juridisk rådgivning og bistand til personer med autisme; rådgivning om personlige relationer til personer med autisme; personlige, sociale og juridiske ydelser udøvet af socialrådgivere for at efterkomme individuelle behov, som ydes i form af praktisk hjælp til børn, unge og deres forældre.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 35, 2023Offentliggørelse af varemærkeregistreringer 
Dansk Varemærketidende 25, 2023Offentliggørelse af ansøgning (indsigelsesperiode) 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (11)
DatoTitel
20230830Brev til indehaver om registrering (768 KB) 
20230830Registerudskrift Registrering VM (VT2) (43 KB) 
20230616Brev om off. med tidl korr. (indsigelsesperiode) (779 KB) 
20230608Præcisering af varefortegnelse (2,465 KB) 
20230608Notat (13 KB) 
20230314Notat (12 KB) 
20230310Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (798 KB) 
20230220Notat (14 KB) 
20230207Bekræftelse på modtagelse - varemærke (763 KB) 
20230206Bilag til ansøgning - original figurmærke (49 KB) 
20230206Varemærke ansøgning (115 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2023020720230411FakturaJaAnsøgningsgrundgebyr 1 klasse-3400WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB
20230206BetalingJa3400WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB